Ontario Lottery Results

  Game Results Draw Date Days Played Next Draw  
  Lotto 6/49
18-29-31-36-47-48, Bonus: 17
Sat, Feb 17, 2018 Wed,Sat  Wed, Feb 21, 2018 Add to Fav.
  Lotto Max
05-14-22-23-35-40-49, Bonus: 43
Fri, Feb 16, 2018 Fri  Fri, Feb 23, 2018 Add to Fav.
  Guaranteed Million Draw
70065291-01
Sat, Feb 17, 2018 Wed,Sat  Wed, Feb 21, 2018 Add to Fav.
  Daily Grand
02-08-26-43-45, Bonus: 05
Mon, Feb 19, 2018 Mon,Thu  Thu, Feb 22, 2018 Add to Fav.
  Encore Midday
3-5-6-6-5-4-3
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Ontario 49
01-04-13-27-36-49, Bonus: 34
Sat, Feb 17, 2018 Wed,Sat  Wed, Feb 21, 2018 Add to Fav.
  Lottario
04-09-13-15-38-43, Bonus: 33
Sat, Feb 17, 2018 Sat  Sat, Feb 24, 2018 Add to Fav.
  Evening Keno
01-03-06-08-17-18-19-22-23-27-29-32-35-37-43-49-67-68-69-70
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Encore
3-5-3-3-3-3-6
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Early Bird
01-19-29-39
Sat, Feb 17, 2018 Sat  Sat, Feb 24, 2018 Add to Fav.
  Poker Lotto
2C-8S-5S-9H-QC
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Evening Pick 3
2-3-9
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Midday Pick 3
3-7-2
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Evening Pick 4
3-0-3-3
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Midday Pick 4
0-0-2-0
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Evening Pick 2
1-6
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Midday Pick 2
3-9
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Midday Keno
03-05-06-08-09-14-16-27-36-38-42-43-50-51-55-56-57-60-61-62
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.
  Mega Dice
07-09-20-27-29-35, Bonus: 34
Mon, Feb 19, 2018 Every Day  Tue, Feb 20, 2018 Add to Fav.

Ontario Lottery Jackpot Information

  Game Current Jackpot Draw Date Previous Jackpot Change
Lottario $420,000 Sat, Feb 24, 2018 $250,000 Jackpot Change$170,000
Lotto 6/49 $7.00 Million Wed, Feb 21, 2018 $5.00 Million Jackpot Change$2.00 Million
Lotto Max $60.00 Million Fri, Feb 23, 2018 $50.00 Million Jackpot Change$10.00 Million