Ontario Lottery Results

  Game Results Draw Date Days Played Next Draw  
  Lotto 6/49
03-09-10-20-21-35, Bonus: 31
Sat, Feb 16, 2019 Wed,Sat  Wed, Feb 20, 2019 Add to Fav.
  Lotto Max
01-02-32-37-38-39-45, Bonus: 16
Fri, Feb 15, 2019 Fri  Fri, Feb 22, 2019 Add to Fav.
  Guaranteed Million Draw
48295659-01
Sat, Feb 16, 2019 Wed,Sat  Wed, Feb 20, 2019 Add to Fav.
  Daily Grand
01-05-10-33-48, Bonus: 02
Thu, Feb 14, 2019 Mon,Thu  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Encore Midday
1-4-9-5-4-0-9
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Ontario 49
02-20-22-27-30-32, Bonus: 44
Sat, Feb 16, 2019 Wed,Sat  Wed, Feb 20, 2019 Add to Fav.
  Lottario
02-13-16-22-31-33, Bonus: 10
Sat, Feb 16, 2019 Sat  Sat, Feb 23, 2019 Add to Fav.
  Evening Keno
02-08-10-22-29-36-38-39-41-43-45-46-55-57-58-59-60-64-66-68
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Encore
8-5-1-4-9-7-1
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Early Bird
33-35-42-43
Sat, Feb 16, 2019 Sat  Sat, Feb 23, 2019 Add to Fav.
  Poker Lotto
9C-JH-8C-QC-7D
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Evening Pick 3
0-9-1
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Midday Pick 3
5-1-7
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Evening Pick 4
0-9-7-5
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Midday Pick 4
9-3-9-4
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Evening Pick 2
8-1
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Midday Pick 2
9-9
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Midday Keno
03-11-13-16-19-24-26-29-30-32-39-44-47-49-52-55-56-62-64-70
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.
  Mega Dice
03-17-22-27-29-37, Bonus: 36
Sat, Feb 16, 2019 Every Day  Sun, Feb 17, 2019 Add to Fav.

Ontario Lottery Jackpot Information

  Game Current Jackpot Draw Date Previous Jackpot Change
Lottario $350,000 Sat, Feb 23, 2019 $250,000 Jackpot Change$100,000
Lotto 6/49 $7.00 Million Wed, Feb 20, 2019 $5.00 Million Jackpot Change$2.00 Million
Lotto Max $25.00 Million Fri, Feb 22, 2019 $16.00 Million Jackpot Change$9.00 Million